An-Magritt Helgesen

Utgivelser: vendepunkt

Født 1961. Bosatt i Halden.

Utdannet sykepleier med videreutdanning

i rus og avhengighet.

«Å skrive er helt nødvendig for meg,» sier An-Magritt.

Mange av diktene  er preget av forfatterens dramatiske liv.