An-Magritt Helgesen

<strong>Utgivelser: </strong><a href="https://www.z-forlag.no/produkt/vendepunkt-2/" target="_blank"> vendepunkt</a>

Født 1961. Bosatt i Halden.

Utdannet sykepleier med videreutdanning

i rus og avhengighet.

“Å skrive er helt nødvendig for meg,” sier An-Magritt.

Mange av diktene  er preget av forfatterens dramatiske liv.