Fangel, Christian

<strong>Utgivelser:</strong> <a href="https://www.z-forlag.no/produkt/pagangsmot-og-optimisme-helsearbeid-i-nordnorge-1945-1970/" target="_blank"> Pågangsmot og optimisme - Helsearbeid i NordNorge 1945-1970 </a>

Christian Fangel (f. 1934), cand.med. Oslo 1960, turnus Narvik sykehus 1961, Skjervøy 1962, stasjonslege Andenes flyplass 1962–63, vikariater i medisinsk almenpraksis, hospitant ved Kunst- og håndverksskolen Oslo 1963–65; i psykiatrien 1965–2001, spesialutdannelse  psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, veileder psykoterapi; bosatt i Tromsø 1974–86, veiledning og undervisning Tromsø, Bodø, Kirkenes; privatpraksis i Oslo 1986–2001.