Frank-Thomas H. Andersen

Utgivelser: Jeg var overgriper – Tretten samtaler

Frank Andersen (f. 1966) gjorde karriere i underholdningsbransjen. Han har også vært i FN-tjeneste i Libanon, der han gjorde en oppsiktsvekkende god innsats.
I 2000 ble han dømt til to år og tre måneders fengsel for overgrep mot fire gutter i alderen tretten til femten år.
Han kom etter soning ut av fengselet som en ny mann, Frank-Thomas H. Andersen. Han har senere vært skuespiller, skribent og foredragsholder.