Hognestad, Helge

<strong>Utgivelser: </strong><a href="https://www.z-forlag.no/produkt/prest-i-lant-kappe/" target="_blank"> Prest i lånt kappe </a>

Helge Hognestad (født 19. mai 1940 på Time) er en norsk teolog og luthersk prest. Han ble omdiskutert på 1980-tallet på grunn meninger om troens innhold som i stor grad avviker fra den lutherske kirkes lære.

Han er dr.theol. fra 1978 med avhandlingen Forkynnelse og legitimering. Han ble i 1980 ansatt som kapellan i Høvik menighet, mot kirkens og Oslo-biskop Andreas Aarflots ønske.

Hognestads teologi har i flere tiår hatt sterke tilhengere og motstandere, blant annet på grunn av dens åpne holdning til New Age. Han var omstridt som kapellan i Høvik kirke i Bærum på første halvdel av 1980-tallet. Etter mye bråk trakk han seg fra stillingen i 1984, og ble i 1985 gitt stilling som statsstipendiat.

Han sa fra seg presterettighetene, men ble ordinert på nytt i 2000 av Hamar-biskop Rosemarie Köhn.

Hognestad har alltid prøvet sin teologi og tro mot strømninger i tiden. På 70-tallet var han sterkt inspirert av marxismen, mens han på 80- og 90-tallet åpnet seg for New Age og østlig mystikk. I 1995 opplevde han en traumatisk og alvorlig hjertestans som nær kostet han livet da han var på meditasjonskurs. Han har i ettertid uttrykt at hendelsen forandret hans syn på livet hvorpå han innså at hensikten med sitt liv er å være prest, en som formidler budskapet. Han uttalte også at han innså hvor mye kirken betyr for vanlige menneskers religiøsitet og at han derfor bestemte seg får å søke om å få sine presterettigheter tilbake.

Hognestad har siden 1997 trukket tilbake noen av sine mest kontroversielle uttalelser, og på den annen side supplert dem med nye. Han ble re-ordinert i 2000, og har siden vært vikarprest i Hamar bispedømme.

Hognestad arbeider som seniorprest i Hamar bispedømme (2007). I hans menighet er syndsbekjennelsen kuttet ut, det samme er leddet i dåpsliturgien der det står om barna at de er «født med menneskeslektens synd og skyld, men i dåpen blir de Guds barn.».
– I stedet sier vi: «I dåpen blir det synliggjort at de er Guds barn». Alle dåpsforeldre jeg har snakket med, er veldig glad for den endringen. Den lille gutten eller jenta deres er ikke avskåret fra Gud, men kommer fra Gud, sier Hognestad.

Hognestad mener forøvrig Den norske kirke ikke klarer å følge med på folks åndelige utvikling.
Som institusjon henger kirka fast i gamle måter å tenke på. Ritualer endres langsomt, samtidig som folk tenker annerledes. Kirka mangler begreper for det folk tror på, sier Hognestad.

Da Klassekampen i 2007 bad ham formulere et nytt dogme om Jesus, ble det det slik:
Jesus er den som viser hva det å være åpen for gudskraften innebærer, eller for å si det i buddhistisk sjargong: «Han er opplyst».

I mars 2010 ble Hognestad tatt ut av ordinær prestetjeneste i Hamar bispedømme etter at han hadde tatt opp og stilt spørsmål ved sentrale punkter i den kristne tro og kirkens lære.