Ivar Skippervold

<strong>Utgivelser:</strong> <a href="https://www.z-forlag.no/produkt/tro-moter-tro/" target="_blank"> TRO MØTER TRO, <a href="https://www.z-forlag.no/produkt/tiggeren/“ target="_blank"> Tiggeren </a>

Sogneprest i Den norske kirke

Ivar Skippervold f. 1949 vokste opp i et strengt pietistisk miljø, var sentral i Jesusvekkelsen på 70-tallet, møtte tidlig andre trostradisjoner, og etablerte de første multireligiøse festivalene i landet ut fra en kulturplattform. Han har arbeidet med radio og TV, rektor for kommunal musikkskole, musiker, tekstforfatter og artist, og er nå ansatt som sokneprest i Den norske kirke.