Ivar Skippervold

Utgivelser: TRO MØTER TRO, Tiggeren , Hans Nielsen Hauge – «Saltmannen» som forandret Norge

Sogneprest i Den norske kirke

Ivar Skippervold f. 1949 vokste opp i et strengt pietistisk miljø, var sentral i Jesusvekkelsen på 70-tallet, møtte tidlig andre trostradisjoner, og etablerte de første multireligiøse festivalene i landet ut fra en kulturplattform. Han har arbeidet med radio og TV, rektor for kommunal musikkskole, musiker, tekstforfatter og artist, og er nå ansatt som sokneprest i Den norske kirke.