Jo Sellæg

Utgivelse: Drammen havn skapte byen

Jo Sellæg (1949) er tidligere rådgiver i bygningsvern og skriver bøker om kulturminnevern, bygningshistorie og lokalhistorie. Han har inngående kjennskap til Drammens historie og har utgitt en rekke bøker som gir innblikk i byens oppkomst og utvikling. Mange av bøkene er basert på ny forskning der nye og ukjente sider ved byens historie blir beskrevet.