Kristin Eskeland

Utgivelser: Unge stemmer

Kristin Eskeland er født i Oslo i 1940

Hun fikk sin utdannelse ved Oslo universitet.

Hun var lærer i ungdomsskolen i 18 år, de to første i Nigeria der hun underviste i fransk.

Siden arbeidet hun i Framtiden i våre hender (1986 til 1989),

“Felleskampanjen for jordas miljø og utvikling” (1989 til 1992)

Norsk Folkehjelp (1992 til 2007)