Botnmark, Kristin Molvik

<strong> Utgivelser:</strong> <a href="https://www.z-forlag.no/produkt/raushetens-grenseland-alle-skal-med/" target="_blank"> Raushetens grenseland - "Alle skal med" </a>

Kristin M. Botnmark er leder i et internasjonalt industrikonsern. Hun sier at erfaringen med å balansere et krevende lederansvar med de livsutfordringer som følger med å ha et barn med funksjonshemning, er en dimensjon hun etter hvert bærer med seg i alt jeg gjør.
Botnmark er cand.polit med hovedfag i sosiologi, og har også «sosiologbrillene» på når hun betrakter   sitt eget og sin datters liv i møte med det samfunnet de begge er en del av.