Brenna, Loveleen Rihel

<strong>Utgivelser:</strong> <a href="https://www.z-forlag.no/produkt/grenselose-gronnsaker-og-urter/" target="_blank"> Grenseløse grønnsaker og urter </a>

Daglig leder, Seema AS. Loveleen (1967) ble født i India, flyttet til Norge 1973. Hun har studert psykologi, sosialpedagogikk, ledelse og flerkulturelt arbeid.

Loveleen har vært leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) fra 2004 og frem til etableringen av Seema AS i januar 2012. I disse årene har hun også ledet Kvinnepanelet for Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet og Brennautvalget for Kunnskapsdepartementet. Hun har hatt styreverv i flere organisasjoner og foreninger som Røde Kors, Unicef,Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) og VOX.

Loveleen har mottatt utnevnelser for sitt arbeid for inkludering, likestilling og engasjement for barn og unge: Ole Vig prisen (1997), Integreringsprisen (2002), Årets Kvinne (2006)og Dixi prisen (2011) og hun ble kåret til Norges tøffeste kvinne i 2013.
Loveleen er en etterspurt foredrags- og kursholder, og engasjert samfunnsdebattant