Rafat, Mehraz

<strong>Utgivelser:</strong> <a href="https://www.z-forlag.no/produkt/ingen-ma-fa-vite-en-varsler-forteller/" target="_blank"> Ingen må få vite - en varsler forteller </a>

Mehraz Rafat (f. 1968) er født og oppvokst i Trondheim. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og arbeidet siden syv år i konsulent­selskapet McKinsey & Company som strategirådgiver. Deretter begynte han i Norfund, der han var prosjektdirektør i perioden 1998–2007. I løpet av den perioden hadde Rafat først ansvar for Latin-Amerika og siden Kina/Sørøst-Asia. I perioden 2000–2004 var han stasjonert i Nicaragua, der han var med å bygge opp det lokale investerings­fondet CASEIF, som dekker Mellom-Amerika. Han var også styreleder i det internasjonale kredittfondet for mikrofinansinstitusjoner, Lacif.

I 2006 varslet Rafat om store skjulte tap og uregelmessigheter i driften i Norfund til styret. Varslingen fikk et omfat­tende etterspill, der både minister, storting og Riksrevisjonen ble involvert.Rafat ble innvilget permisjon fra Norfund i 2007–2010. Etter Norfund, har Rafat arbeidet med FNs program for klimakvoter (CDM) og en periode vært CEO i det brasilianske børsnoterte selskapet, Agrenco. Rafat er nå bl.a. i gang med et initiativ for å etablere en kredittfasilitet for småbønder på Cuba.