Grann, Odd

<strong>Utgivelser: </strong><a href="https://www.z-forlag.no/?p=12041/" target="_blank">   Livskvalitet - hele veien </a>  

Odd Grann (f. 1932) er tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors (1981–1991), Libertas (1976–1981) og Norges Varemesse (til 1976). Han har etter yrkeskarrieren engasjert seg for Seniorsaken. I en artikkel siterer han fra Ibsens Brand:  ”Fremtiden kan umulig komme, for når den kommer er den omme. Dette tolker jeg som at min fremtid er nåtid – min fremtid er i dag – det er nå jeg må handle. Dagen i går kan jeg ikke gi annet innhold enn jeg alt har gitt den, dagen i morgen har jeg ikke noe løfte på, men dagen i dag, den har jeg. Det må jeg benytte meg av.”