Solem, Hanne

<strong>Utgivelser: </strong><a href=" https://www.z-forlag.no/produkt/tasen-skole-100-ar/" target="_blank">Tåsen skole 100 år</a>

Hanne Solem er utdannet lærer og språk- og leseveileder og arbeider ved Tåsen skole, der hun har vært ansatt i mange år. I tillegg er hun en produktiv lærebokforfatter for GAN Aschehoug, særlig innenfor norskfaget. Hanne Solem har vært hovedansvarlig for innsamling av stoff til jubileumsboka, og hun har selv skrevet mange av artiklene i boka.