Hansen, Stein

<strong>Utgivelser:</strong> <a href="https://www.z-forlag.no/produkt/new-challenges-and-new-roles-development-financing-in-the-21st-century/" target="_blank"> New Challenges and New Roles, <a href="https://www.z-forlag.no/produkt/bistand-og-korrupsjon/" target="_blank"> Bistand og korrupsjon</a>

Stein Hansen, f. 1942, cand.oecon. fra Universitetet i Oslo 1968, har hatt en allsidig karrière som forsker, universitetslærer og privat konsulent. Han har arbeidet med utviklingsøkonomiske spørsmål i mer enn 40 år i over 50 land i alle verdensdeler, med særlig fokus på strategier for fattigdomsreduksjon, betydningen av infrastruktur i utviklingsprosessen, miljø og ressursforvaltning og godt styresett.

Hansen har hatt en rekke verv innen miljø- og utviklingsrettet forskning i Norge og internasjonalt, og har utgitt eller vært medforfatter av en rekke bøker (se inn¬brett bak i boken).