Trude Trønnes

Utgivelser: Gutten ingen ville ha

Trude Trønnes (f. 1974) er utdannet jurist og jobber som advokat i advokat rmaet Barneadvokatene. Hun er
fra Tønsberg og bor i Oslo sammen med sine tre barn. Hun har tidligere utgitt boken «Jeg rekker opp hånden for deg» (Cappelen Damm 2014).