Trude Trønnes

<strong>Utgivelser: </strong><a href="https://www.z-forlag.no/produkt/gutten-ingen-ville-ha/" target="_blank"> Gutten ingen ville ha</a>

Trude Trønnes (f. 1974) er utdannet jurist og jobber som advokat i advokat rmaet Barneadvokatene. Hun er
fra Tønsberg og bor i Oslo sammen med sine tre barn. Hun har tidligere utgitt boken «Jeg rekker opp hånden for deg» (Cappelen Damm 2014).