Forfattere

 • Susan Pockett

  Susan Pockett er cellebiolog og har publisert mer enn ett hundre forskningsartikler og tre vitenskapelige bøker. Hun tok sin Master of Science ved Cell Biology Department ved University of Auckland, New Zealand, i 1973 og sin PhD innen cellefysiologi ved University of Otago i 1979. Som forsker innen skjæringspunktene mellom cellefysiologi, fysikk og psykologi har hun hatt engasjementer ved en rekke universiteter: i Oslo, Auckland, New South Wales (Australia), Manitoba (Canada), Berkely (California) og ved University College of London. Hun lever nå et rolig liv på en øy i Hauraki-gulfen, New Zealand.
 • Sverre Kragset

  Sverre Kragset (f 1944) cand.theol MF 1969, Norges Idrettshøyskole 1974-75. Feltprest 1970 Indre Troms, Heggelia.

  På 1970 tallet lærer på Sunnmøre FoIkehøgskole i 7 år med blant annet ansvar for idrettslinje.

  Har jobbet i KFUK-KFUM i nesten 30 år med lederopplæring og programarbeid. Idrett har vært en prioritert oppgave,

  og på begynnelsen av 1990-tallet bygging av KFUM-hallen på Ekeberg.

  I perioden 1997-2011 jobbet som kirkeverge i Ullensaker.  Pensjonist fra 2011 og vikariert en del som prest i ulike

  menigheter. Aktiv med frivillige verv i menighet, organisasjoner og politikk.

 • Arthur Firstenberg

  Utgivelser: Den usynlige regnbuen

  Arthur Firstenberg er forsker, journalist og en av frontfigurene blant dem som verden rundt arbeider for å rive ned tabuet som omgir bokas tema. Etter at han ble uteksaminert blant de fremste fra Cornell-universitetet innen matematikk, studerte han medisin ved Irvine School of Medicine ved University of California fra 1978 til 1982. En skade på grunn av en røntgenoverdose tvang ham til å avbryte den medisinske løpebanen. Han har de siste trettifem år arbeidet som forsker, konsulent og foreleser om helse- og miljøvirkninger av elektromagnetisk stråling, samt som utøver av flere terapiformer.

  Boka er oversatt av Einar Flydal, som er pensjonist etter et yrkesliv som forsker, universitetslektor og strategirådgiver i grenseområdet mellom IKT og samfunnsfag. Siden 2010 har han formidlet forskning om helse- og miljøsidene ved mikrobølget stråling og andre kilder til elektromagnetiske felt.

 • Kristin Eskeland

  Utgivelser: Unge stemmer

  Kristin Eskeland er født i Oslo i 1940

  Hun fikk sin utdannelse ved Oslo universitet.

  Hun var lærer i ungdomsskolen i 18 år, de to første i Nigeria der hun underviste i fransk.

  Siden arbeidet hun i Framtiden i våre hender (1986 til 1989),

  “Felleskampanjen for jordas miljø og utvikling” (1989 til 1992)

  Norsk Folkehjelp (1992 til 2007)

 • Einar Flydal

  Utgivelser: Smartmålerne, jussen og helsa

 • An-Magritt Helgesen

  Utgivelser: vendepunkt

  Født 1961. Bosatt i Halden. Utdannet sykepleier med videreutdanning i rus og avhengighet. "Å skrive er helt nødvendig for meg," sier An-Magritt. Mange av diktene  er preget av forfatterens dramatiske liv.
 • Ivar Skippervold

  Utgivelser: TRO MØTER TRO, Tiggeren

  Sogneprest i Den norske kirke Ivar Skippervold f. 1949 vokste opp i et strengt pietistisk miljø, var sentral i Jesusvekkelsen på 70-tallet, møtte tidlig andre trostradisjoner, og etablerte de første multireligiøse festivalene i landet ut fra en kulturplattform. Han har arbeidet med radio og TV, rektor for kommunal musikkskole, musiker, tekstforfatter og artist, og er nå ansatt som sokneprest i Den norske kirke.
 • Trude Trønnes

  Utgivelser: Gutten ingen ville ha

  Trude Trønnes (f. 1974) er utdannet jurist og jobber som advokat i advokat rmaet Barneadvokatene. Hun er fra Tønsberg og bor i Oslo sammen med sine tre barn. Hun har tidligere utgitt boken «Jeg rekker opp hånden for deg» (Cappelen Damm 2014).