Sverre Kragset

Sverre Kragset (f 1944) cand.theol MF 1969, Norges Idrettshøyskole 1974-75. Feltprest 1970 Indre Troms, Heggelia.

På 1970 tallet lærer på Sunnmøre FoIkehøgskole i 7 år med blant annet ansvar for idrettslinje.

Har jobbet i KFUK-KFUM i nesten 30 år med lederopplæring og programarbeid. Idrett har vært en prioritert oppgave,

og på begynnelsen av 1990-tallet bygging av KFUM-hallen på Ekeberg.

I perioden 1997-2011 jobbet som kirkeverge i Ullensaker.  Pensjonist fra 2011 og vikariert en del som prest i ulike

menigheter. Aktiv med frivillige verv i menighet, organisasjoner og politikk.