Kjøpsvilkår

For Z-forlags nettbutikk gjelder Forbrukerombudets standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over
Internett.