Kjøpsvilkår

Foretaksinformasjon:

Z-forlag AS
Thomas Heftyes gate 29,
0264 Oslo
Org.nr.: 996 618 307

 

Kontaktinformasjon:

Z-forlag AS
Thomas Heftyes gate 29,
0264 Oslo
Telefon: 913 75 849
E-post: post@z-forlag.no

 

Generelt

Z-forlag AS ønsker alltid å yte best service ovenfor våre kunder. Forbrukerkjøp via vår e-handelsløsning er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Næringskjøp (handel mellom foretak) reguleres av kjøpsloven og våre ordinære salgsbetingelser.
Følg lenkene til disse lovene for mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

 

Personopplysninger

Z-forlag AS behandler persondata ifølge Lov om personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet til eksterne registre.

 

Priser

Alle priser gjelder kun ved bestilling i e-handelsløsningen, og kan vises både inklusiv og eksklusiv merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremgå før din bestilling går til betalingssystemet. Frakt kan komme i tillegg avhengig av forsendelsesmåte og sted.

Frakt og fraktkostnader privat:
Vi opererer med gratis frakt til våre kunder i Norge. Skal det sendes varer til utlandet påløper det en liten tilleggskostnad for frakten.

Ved kjøp utenfor Norge, beregnes fraktkostnad i hvert enkelt kjøpstilfelle.

 

Betaling

Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kunden.

 

Levering

Vanligvis vil varene sendes fra oss 1 – 14 virkedager etter mottatt bestilling. Dersom det er tomt på lager, vil vi varsle om dette pr. epost eller telefon.

Z-forlag AS fakturerer eventuell fra transportør etterskuddsvis. Etter at det er gitt underretning om at godset er kommet, skal det utkjøres/hentes innen 3 dager.

Fraktskade må merkes av på fraktbrev. Det må rapporteres til Z-forlag AS maks tre dager etter at produktet er levert.

 

Pakkesporing

Når varene er klargjort for utsendelse fra vårt lager, sender vi deg en leveringsbekreftelse pr epost med sendingsnummer. Leveringsbekreftelsen sendes før transportøren henter varene hos oss. Det kan derfor ta noen timer før pakken kan spores.

 

Betalingsløsninger

Når du handler hos Z-forlag AS blir betalingen behandlet gjennom direkte bankoverføring eller av Vipps som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Kredittkjøp, Visa og Mastercard/Eurocard, all kortinformasjon blir oppbevart i forhold til kortselskapenes regelverk.

Bedrift/næringskunder i Norge kan handle pr Vipps og direkte bankoverføring.

Bedrift/næringskunder utenfor Norge kan handle pr direkte bankoverføring.

Private i Norge kan handle pr Vipps og direkte bankoverføring.

Private utenfor Norge handle pr direkte bankoverføring.

 

Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille varene må du ta kontakt pr. telefon 913 75 849 så fort som mulig.

 

Reklamasjoner

Før feil meldes, må du sjekke om feilen kan skyldes brukerrelaterte forhold. Dersom det foreligger en mangel ved varen, dekker vi frakt/retur, men du må du innen rimelig tid gi Z-forlag AS skriftlig beskjed (e-post eller brev) slik at vi kan hjelpe deg raskest mulig. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes du eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra Z-forlag AS.

 

Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr. 500,- for dekking av frakt begge veier og ordrebehandling.

 

Angrerett / bytte / retur

Ved forbrukerkjøp gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottar varen og 14 dager fremover. Dersom du som forbruker vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den (ubrukt i original emballasje), og legger ved utfylt angrefristskjema du har mottatt fra oss. Du vil da få tilbakebetalt kjøpesummen inkl. frakt. Kjøper betaler returporto. Se mer informasjon på angrerettskjemaet.

Angrerett gjelder ikke ved næringskjøp (handel mellom foretak) eller spesialtilpassede produkter. I slike tilfeller gjelder kjøpsloven og våre ordinære salgsbetingelser.

Angrerett gjelder ikke på varer som er spesialbestilte.

 

Garanti

Z-forlag AS garanterer at produktet som er levert har de egenskaper og kvalitet som er beskrevet i brosjyrer, sertifikater og annet salgsmateriale.

 

Forbrukerkjøp

Disse vilkår regulerer kundens rettigheter overfor Z-forlag AS som leverandør av nye produkter beregnet på bruk i privat husholdning. Leverandøren har plikt til å utbedre feil eller mangler så sant kunden har kjøpskvittering.

 

Kjøpers rettigheter

Ved eventuell reklamasjon er forutsetningen at mangelen var til stede på leveringstidspunktet.

Z-forlag AS har ved kjøpsrettslige mangler rett til å reparere produktet innenfor fristen som følger forbrukerkjøpsloven.

 

Næringskjøp.

Med næringskjøp forstås alt som ikke er forbrukerkjøp. Kjøpsloven for næring er gjeldene. Link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-27

 

Konfliktløsning

Klager rettes til Z-forlag AS innen rimelig tid, jf. Kjøpers rettigheter og Reklamasjoner. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

 

For Z-forlags nettbutikk gjelder Forbrukerombudets standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over
Internett.

0 Comments

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*