Godager, Eli Vogt

<strong>Utgivelser: </strong><a href="https://www.z-forlag.no/produkt/selvhjelp-om-a-ta-tak-i-eget-liv-sammen-med-andre/" target="_blank"> Selvhjelp - Om å ta tak i eget liv sammen med andre </a>

Eli Vogt Godager (f. 1963) har lang erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning. Hun har i en årrekke hatt verv i frivillige organisasjoner. Hun har over mange år drevet et mangfoldig formidlingsarbeid om selvorganisert selvhjelp i ulike miljøer og sammenhenger. Hun er ansatt i kompetanse-senteret Selvhjelp Norge.