Talseth, Solbjørg

<strong>Utgivelser: </strong><a href="https://www.z-forlag.no/produkt/selvhjelp-om-a-ta-tak-i-eget-liv-sammen-med-andre/" target="_blank"> Selvhjelp - Om å ta tak i eget liv sammen med andre </a>

Solbjørg Talseth (f. 1949) har omfattende erfaring fra og arbeid med selvorganisert selvhjelp fra både offentlig, privat og frivillig sektor. Hun har hatt en rekke verv og har vært rådgiver for Sosial- og helseministeren ved flere anledninger. Solbjørg var med på å etablere Angstringen Norge og FRISAM, og mottok Tabuprisen i 2002. Hun er daglig leder av kompetansesenteret Selvhjelp Norge og stiftelsen Norsk selvhjelpsforum.