Berg, Siri Fuglem

<strong>Utgivelser:</strong> <a href="https://www.z-forlag.no/produkt/evy-kristine-retten-til-et-annerledesbarn/" target="_blank"> Evy Kristine – retten til et annerledesbarn </a>

Siri Fuglem Berg (f. 1969) er utdannet anestesilege med doktorgrad i immunologi. Etter å ha båret fram et barn med trisomi 18 har hun engasjert seg i den offentlige debatten om fosterdiagnostikk og sorteringssamfunnet. Hun tilbyr gravide som har fått en diagnose på fosteret, veiledning og støtte via nettstedet «Omsorg i mors liv» (www.trisomi18.com). Berg bor på Gjøvik med mann og tre barn.